Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

alejki pod murami - prace porządkowe
alejki pod murami - prace porządkowe

 

 

 

 

konserwacja kamiennych donic za pomnikiem
konserwacja kamiennych donic za pomnikiem

 

 

 

 

łącznik ul. 700 lecia - Dworzec. Porządki
łącznik ul. 700 lecia - Dworzec. Porządki

 

 

 

 

przy ul. Piłsudskiego - odchwaszczanie i sprzątanie
przy ul. Piłsudskiego - odchwaszczanie i sprzątanie

 

 

 

 

Przedszkole nr 4 - remont pomieszczeń
Przedszkole nr 4 - remont pomieszczeń

 

 

 

 

Sarni las (polana) - konserwacja drewnianej infrastruktury
Sarni las (polana) - konserwacja drewnianej infrastruktury

 

 

 

 

skarpa przy ul. 3 Maja - porządki jesienne
skarpa przy ul. 3 Maja - porządki jesienne

 

 

 

 

SP nr 1 - naprawy uszkodzonego pokrycia dachu
SP nr 1 - naprawy uszkodzonego pokrycia dachu

 

 

 

 

ul. Zielona (schody) - sprzątanie liści i usuwanie chwastów
ul. Zielona (schody) - sprzątanie liści i usuwanie chwastów

Andrzej Sawicki
foto: Jarosław Hołubowski