Konferencja
Konferencja prasowa Klubu Radnych SLD odbyła się w piątek, 18 paździenika br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. W konferencji udział wzięli: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla członkowie Klubu Radnych Lewicy Rady Miejskiej w Nowogardzie: Anna Wiąz, Jacek Rafiński (wiceprzewodzniczący RM), Paweł Lembas, Jerzy Kubicki, Jacek Wierny. Obecni byli m.in. dziennikarze lokalnych mediów: gazety “Dziennik Nowogardzki”, portali: “wnowogardzie.pl”, “Echo - Tygodnik regionalny” oraz “NowogardINFO”.

Na początku konferencji głos zabrał Jacek Rafiński: - Zwołaliśmy konferencję, z powodu pojawiających się informacji w mediach społecznościowych, zwłaszcza na 'fejsbuku', które zainicjował pan radny Michał Wiatr, sugerując nam, jako klubowi, że nie chcemy wspierać osób niepełnosprawnych w ich dojazdach do pracy, do zakładu aktywizacji zawodowej. W związku z tym przygotowaliśmy oświadczenie.

oswiadczenie1 oswiadczenie2Po odczytaniu oświadczenia głos zabrał radny Jerzy Kubicki: - Mam niepełnosprawną wnuczkę i nie widzę żeby taka duża suma została przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych. Po to tutaj jesteśmy, żeby wyjaśnić tę sprawę – mówił radny.
- W wyborach samorządowych przedstawiciele klubu Nowa deklarowali w swojej polityce przejrzystość i transparentność. W świetle tego, co mamy tutaj przedstawione, nie widzimy takich działań. Dlatego zwracam się z prośbą do przewodniczącego Klubu Radnych Nowa, do pani Pawlak, do pana Wiatra oraz innych członków, którzy brali udział w tym projekcie, żeby przedstawili nam, ile zarobili, przecież to nie jest tajemnica, to są sprawy działań społecznych. Myślę, że nie powinno być problemu, aby przedstawiono nam taką informację – powiedziała radna Anna Wiąz.

- Wierzę w to, że członkowie Klubu Nowa transparentnie przedstawią całą sprawę na forum Rady. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych zawiłości. Pieniądze (z tego projektu – przyp. red.) powinny być przeznaczone na zorganizowanie wszystkich spraw związanych z dowozem osób niepełnosprawnych do pracy – powiedział radny Jacek Wierny.
- Zwracam się do radnego Michała Wiatra o jak najszybsze wyjaśnienie tej sprawy, bo to on rozgłosił tę sprawę, która miała nas upokorzyć, która miała zrzucić całą winę na środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trzeba zobaczyć kto tak naprawdę zarządza tym projektem i wyciągnąć wnioski – mówił radny Paweł Lembas.
Pytania dziennikarzy i udzielone w tej sprawie odpowiedzi opublikujemy w kolejnych “Nowogardzkich Wiadomości Samorządowych”.(red/NWS)