Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Laweczki
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Nowogardu. Burmistrz Robert Czapla mając na uwadze zagospodarowanie terenu wokół jeziora w minionym roku zamontował grilla nad jeziorem przy ulicy Zielonej. Jest to pierwszy ogólnodostępny grill, z którego można korzystać. Grill postawiono w znacznej odległości od zabudowań pobliskiego osiedla. Położony jest w malowniczej okolicy. Od kilku dni obok grilla znajdują się ławki, które są integralną częścią tej inwestycji. Grill i ławki zakupione zostały z firmy Kęsbet z Lubrzy. Koszt ławeczek to 1403,80 zł. Watro, podkreślić, że ławeczki ustawione zostały bezpłatnie przez firmę Dro-Most Sławomir Serafin z Nowogardu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z grilla. Chcemy, aby to miejsce stało się wykorzystywane przez rodziny na co dzień niemające możliwości grillowania na podwórku. Grill jest ogólnodostępny co oznacza, że każdy może z niego korzystać. Wybierając się na spacer lub jazdę rowerem dokoła jeziora jest to doskonałe miejsce położone w malowniczej okolicy do rodzinnego relaksu. /Marcin Gręda

grill3 glowne