Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard do konsultowania Programu współpracy na 2020 rok. Na realizację zadań publicznych zawartych w Programie zaplanowano kwotę w wysokości 650 000 zł. Organizacje pozarządowe w terminie od 8 do 15 listopada br. mogą składać swoje propozycje oraz uwagi i opinie do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia.

Za przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzialny Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (telefon: 91 39 26 233, 91 39 26 293)

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2020 rok. 

Urzula Berezowska
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu