Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. 700 lecia - sprzątanie liści
ul. 700 lecia - sprzątanie liści

 

 

 

 

gallery2
boisko "dolne" - sprzątanie

 

 

 

 

łącznik ul. Luboszan - oczyszczanie bruku i poboczy
łącznik ul. Luboszan - oczyszczanie bruku i poboczy

 

 

 

 

obkaszanie ścieżki wokół jeziora
obkaszanie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

 

pl. Ofiar Katynia - jesienne porządki
pl. Ofiar Katynia - jesienne porządki

 

 

 

 

skwer przy ul.  5 Marca - jesienne porządki
skwer przy ul.  5 Marca - jesienne porządki

 

 

 

 

SP nr 1 - naprawa dachu sali gimnastycznej
SP nr 1 - naprawa dachu sali gimnastycznej

 

 

 

 

pl. Szarych Szeregów - usuwanie liści
pl. Szarych Szeregów - usuwanie liści

Andrzej Sawicki